Aktuality


Valná hromada společnosti se svolána na počátek měsíce června do sídla společnosti.

Provozovatel
KHJ, a.s.
Běhounská 2/22
602 00 Brno

IČ: 26919362
DIČ: CZ26919362

Tel. 542 215 185
Tel. 602 767 520
Fax 542 215 185

Kontaktní osoba
Jan Zelený
ředitel OC
jan.zeleny@centrum.cz

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně s datem vzniku 10. 2. 2004, v oddílu B, číslo vložky 4108.

Informace pro nájemce

„V návaznosti na aktuální právní úpravu si dovolujeme informovat zájemce o nájem bytů a nájemce bytů, kteří jsou spotřebiteli, že v případě vzniku sporu mezi nájemcem a pronajímatelem, který se nepodaří vyřešit smírně, je nájemce oprávněn obrátit se na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jímž je Česká obchodní inspekce. Internetová adresa České obchodní inspekce je www.coi.cz, kde jsou dostupné veškeré další informace.“